Historie

velkomen

fiend og elskar

historie

rollar 2013

kart

billettar

program

informasjon

bilete

sponsorar

kontakt

omtale

årsmelding

Innhaldet i Fridtjovs saga (Av Johs b. Thue)

Det som blir skildra i den islandske fornaldersagaen, hende på den tida kong Bele sat som konge over Sogn. Han hadde tre born: Helge, Halvdan og Ingebjørg…

Esaias Tegner (Av Johs. B. Thue)

Esaias Tegner (1782-1846) var presteson av bondeætt frå Tegnaby. Han var evnerik, bråmogen og svært kunnskapsrik alt i ung alder. Han var berre 30 år gamal då han blei…

Har kong Bele levd? (Av Johs. B. Thue)

Mykje av grunnen til at sanningsinnhaldet i såkalla fornaldersogene på Island ikkje er skikkeleg etterprøvde, kjem av at historikarar i stor mon har definert desse sogene som fri dikting, fiksjonar…

Ein teaterfigur…, ein tysk sigersallè? (Av Arne Inge Sæbø)

Om byggjinga av Fridtjov-statua. Byggjing - Propagandashow - Kritikk mot statua Riving? - Fridtjovsparken - Rask retrett…

31.juli 1913 (Av Arne Inge Sæbø)

31.juli 1913 er ein dato som for alltid vil vera skrive med gullskrift for alle vangsnesingar. Heile Noreg retta sine auge mot den vesle staden på sørsida av Sognefjorden…

"Magiske tråder trekker meg til dette folket…"

Det er det folk som i stadig kamp mot elementene på egen hånd har arbeidet seg fram, det folk som i sin tale og gudstro stadig har gitt uttrykk for de vakreste dyder, og troskap mot…